Lékařská fakulta OU

Ostravská univerzita

Lékařská fakulta OU se zaměřuje na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro výkon lékařských a nelékařských profesí ve zdravotnictví v souladu s požadavky EU. LF vystupuje pod tímto názvem od roku 2010, nicméně její tradice největšího vzdělavatele nelékařských zdravotnických oborů v regionu je více než dvacetiletá. Nabídka pokrývá svými absolventy celou škálu zdravotnických profesí.

Poštovní adresa Syllabova 19, 703 00 Ostrava
Zaměření školy Lékařství a farmacie
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Všeobecné lékařstvíVšeobecné lékařství Prezenční MUDr.
Všeobecné lékařstvíChirurgické obory Prezenční/Kombinované Ph.D.
Všeobecné lékařstvíHygiena, preventivní lékařství a epidemiologie Prezenční/Kombinované Ph.D.
OšetřovatelstvíVšeobecná sestra Prezenční/Kombinované Bc.
OšetřovatelstvíOšetřovatelská péče v pediatrii Prezenční/Kombinované Mgr.
OšetřovatelstvíOšetřovatelská péče v geriatrii Prezenční/Kombinované Mgr.
OšetřovatelstvíOšetřovatelství Prezenční/Kombinované Ph.D.
Porodní asistencePorodní asistentka Prezenční Bc.
Specializace ve zdravotnictvíErgoterapie Prezenční Bc.
Specializace ve zdravotnictvíFyzioterapie Prezenční Bc.
Specializace ve zdravotnictvíZdravotní laborant Prezenční Bc.
Specializace ve zdravotnictvíZdravotnický záchranář Prezenční/Kombinované Bc.
Specializace ve zdravotnictvíNutriční terapeut Prezenční/Kombinované Bc.
Specializace ve zdravotnictvíRadiologický asistent Prezenční/Kombinované Bc.
Specializace ve zdravotnictvíKomunitní péče v porodní asistenci Prezenční/Kombinované Mgr.
Specializace ve zdravotnictvíFyzioterapie Prezenční Mgr.
Specializace ve zdravotnictvíIntenzivní péče Prezenční/Kombinované Mgr.
Veřejné zdravotnictvíOchrana veřejného zdraví Prezenční Bc.
Veřejné zdravotnictvíOdborný pracovník v ochraně veřejného zdraví Prezenční Mgr.
Veřejné zdravotnictvíOchrana veřejného zdraví Prezenční/Kombinované Ph.D.
Bezpečnost společnostiSpolečenská patologie a logistika terénních rizikových situací Kombinované Bc.

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří: 13. a 14. ledna 2017.

Příjmací řízení

Přijímací řízení pro AR 2017/2018 bude zveřejněno k 1. listopadu 2016 na http://lf.osu.cz.

Podrobné informace o škole

Lékařská fakulta je mladá a dynamicky se rozvíjejí fakulta.
Studijní obory na Lékařské fakultě OU, zdravotnické nelékařské i lékařské, jsou profesně orientovány a akreditovány dle platné legislativy Ministerstvem zdravotnictví ČR. Nabízené studijní obory svým vysokým podílem praktické výuky a odborných praxí ve výuce predikují výbornou uplatnitelnost svých absolventů na trhu práce.
Studium studijního programu Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě OU je výjimečné v tom, že kapacita každého ročníku je maximálně 110 studentů, a to umožňuje individuální přístup pedagogů ke studentům. Zachování praktické výuky a praxe v malých skupinkách přináší s sebou benefity v podobě kontaktní výuky studenta s pacientem. Výukovou základnou pro zdravotnickou praxi studentů jsou zejména specializovaná pracoviště Fakultní nemocnice Ostrava a dalších zdravotnických zařízení v celém kraji.
Fakulta má mnoho aktivit v oblasti zahraničních mobilit studentů i pedagogů. Studenti mají možnost vyzkoušet studium svého oboru v řadě evropských i mimoevropských zemí.

Fakulta je pro teoretickou i praktickou výuku moderně vybavená s up to date technikou. Rovněž má k dispozici simulátory pro nácvik praktických dovedností v rámci multioborové spolupráci a nově se do výuky chystá společně s Fakultní nemocnicí Ostrava implementovat živé přenosy z vybraných klinických pracovišť a zavést prostřednictvím podpory EU simulační medicínu. http://lf.osu.cz/.