Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice

Oficiální název Gymnázium a SOŠ Jilemnice je třeba upřesnit. Jedná se o školu, kde je osmileté (79-41-K/81)a klasické čtyřleté (79-41-K/41) gymnázium, dále třídy se sportovní přípravou (79-42-K/41) a v rámci SOŠ jsou obory Informační technologie (18-20-M/01) a Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01).

Škola oslavila v roce 2013 100 let své existence. Pro žáky má k dispozioci domov mládeže. Kvalitní stravování zajišťuje SCOLAREST.

Poštovní adresa Jilemnice
Telefon 481549249
Zaměření školy Gymnázium , Střední odborná škola
Typ školy Veřejná

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Víceleté gymnázium (8 leté)Víceleté gymnázium (8 leté) Prezenční
Víceleté gymnázium (8 leté)Klasické 4 leté gymnázium Prezenční
Víceleté gymnázium (8 leté)Třídy se sportovní přípravou Prezenční
Víceleté gymnázium (8 leté)Informační technologie Prezenční
Víceleté gymnázium (8 leté)Veřejnosprávní činnost

Příjmací řízení

Talentové zkoušky pro třídy se sportovní přípravou 07. - 08.01.2015.

Pro ostatní obory: duben 2015

Podrobné informace o škole

www:gymjil.cz