Střední uměleckoprůmyslová a Základní umělecká škola Zámeček s. r. o.

Škola poskytuje vzdělání v pěti uměleckých oborech. Velký důraz je kladen na využití moderních technologií (počítačová grafika, audiovizuální tvorba, multimédia, 3D grafika). Výuku realizují profesionální umělci a zkušení pedagogové v tvůrčí atmosféře ve špičkově vybavených aterliérech. Slevy na školném pro 5 nejlepších studentů v ročníku. Studium oboru "Prostorový design a sochařství" je nyní zdarma.

Poštovní adresa Pod Vinicemi 82, 301 00 Plzeň
Telefon 377 53 28 53
E-mail zamecek@zamecek.cz
Zaměření školy Střední uměleckoprůmyslová škola
Typ školy Veřejná

WWW www.zamecek.cz
Facebook https://www.facebook.com/SUP%C5%A0-a-ZU%C5%A0-Z%C3%A1me%C4%8Dek-134468043271713/

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškouMalba v umění, designu a architektuře Prezenční
Čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškouUžitá fotografie a audiovizuální tvorba Prezenční
Čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškouGrafický design a média Prezenční
Čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškouProstorový design a sochařství Prezenční
Čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškouKonzervování a restaurování kamene Prezenční
Dvouleté pomaturitní studium zakončené maturitné zkouškouMalba v umění, designu a architektuře Prezenční
Dvouleté pomaturitní studium zakončené maturitné zkouškouUžitá fotografie a audiovizuální tvorba Prezenční
Dvouleté pomaturitní studium zakončené maturitné zkouškouGrafický design a média Prezenční
Dvouleté pomaturitní studium zakončené maturitné zkouškouProstorový design a sochařství Prezenční
Dvouleté pomaturitní studium zakončené maturitné zkouškouKonzervování a restaurování kamene Prezenční

Dny otevřených dveří

Vždy v říjnu a listopadu (22.10. a 14.11.2019), aktuální info na: http://www.zamecek.cz/index.php?kategorie=36&vypis=ano&nov_str=

Příjmací řízení

Další termín přijímacího řízení: leden 2020.  Aktuální informace o přijímacím řízení na: http://www.zamecek.cz/index.php?kategorie=35&vypis=ano&nov_str=

Podrobné informace o škole

Zámeček je první střední uměleckou školou v Plzni. Byla založena roku 1995 v romantickém prostředí radčického zámečku, jehož majitelem je rodina Lobkowiczů.

Nově rekonstruované ateliéry v Křimicích jsou nedaleko, pouhé tři zastávky autobusem naproti křimickému zámku. Obě budovy jsou nově vybaveny nejmodernější technikou. Po dohodě lze kdykoliv navštívit umělecké ateliéry - malířské, grafické, sochařské, fotografický, ateliéry počítačové grafiky aj.

Všechny obory jsou posíleny o poznání moderních technologií - základy fotografie, multimediální prezentaci, počítačovou grafiku a informační a komunikační technologie.
Vzdělávací program doplňují tematické zájezdy do zahraničí i po Čechách, týdenní krajinářské pobyty, workshopy, sympozia a přednášky odborníků.

Pro širokou veřejnost škola nabízí širokou škálu výtvarných kurzů, zájmových i odborných.

Odbornou výuku zajišťují úspěšní profesionální výtvarníci. Roli osobnosti ve vzdělávacím procesu vnímá škola jako klíčové téma. Na rozdíl od jiných škol, které nově implantovaly umělecký obor do původní, odlišně zaměřené vzdělávací nabídky, je v odborné části profesorského sboru 100% zastoupení profesionálními umělci.

Studenti školy získávají často vysoká ocenění v celostátních i mezinárodních soutěžích a již během studia realizují samostatné projekty.

Škola vystavuje studentské práce několikrát ročně, a to v Plzni, Praze, Plzeňském i Karlovarském kraji.

Absolventi školy nemají problémy s pracovním uplatněním. V průběhu studia jsou vedeni k samostatnosti, odpovědnosti, profesionalitě a tvůrčímu přístupu k životu. V rámci celostátního průzkumu byla škola vyhodnocena jako nejúspěšnější v počtu studentů přijatých na vysoké školy.

Absolvování školy otevírá studentům možnost pokračovat ve studiu na vysokých školách s uměleckým, pedagogickým, ale i jiným zaměřením, nebo se uplatnit v praxi v reklamních a propagačních agenturách, ve výstavnictví, v cestovním ruchu, v různých kulturních institucích, ve štukatérských a specializovaných stavebních firmách a pod.

Škola je členem Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory ČR.

Fotogalerie