Heřmánek Praha, základní škola a gymnázium

Soukromé gymnázium Heřmánek přináší do středních škol nové postupy montessori a křesťanského pohledu na vzdělávání. Jsou zde důležité vztahy, respekt a úcta a vzájemné hranice. Žáci a studenti si osvojují samostatnost a zodpovědnost vzhledem ke svým věkovým a individuálním potřebám. Mimořádnou atmosféru školy podporují také časté objevitelské a badatelské výjezdy a pobyty v přírodě a společné pracovní aktivity na školní chatě. Studenti se seznamují a vykonávají praxe dle svého výběru a objevují tak možnosti svého budoucího pracovního uplatnění.

Poštovní adresa Rajmonova 1199/4, PSČ: 18200, Praha 8
Telefon 724692084
E-mail teen@skolahermanek.cz
Zaměření školy Gymnázium
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

WWW www.skolahermanek.cz
Facebook https://www.facebook.com/teenschoolprague/

Dny otevřených dveří

po předchozí domluvě

Příjmací řízení

13. a 14. dubna 2023

Podrobné informace o škole

Informace o studiu: 

Druh studia: čtyřleté

Zaměření: všeobecné 

Škola soukromá 

Den otevřených dveří: po předchozí domluvě

Heřmánek Praha, základní škola a gymnázium je soukromé čtyřleté gymnázium, které navazuje na postupy a práci základní školy Heřmánek a otevírá pro školní rok 2023/24 1. ročník čtyřletého gymnázia. Gymnázium Heřmánek přináší do středních škol nové postupy montessori a křesťanského pohledu na vzdělávání. Provádí žáky od 1. třídy až k maturitní zkoušce. Žáci z jiných škol se do systému nejčastěji zapojují v 6. třídě a nyní nově i v 1. ročníku střední školy.

Škola pracuje stále stejnou metodou. Metoda kombinuje práci s týmem třídy a podporou jejich osobnostního a osobního rozvoje a využívá křesťanské a Montessori metody práce.  Tedy  ve škole jsou důležité vztahy, respekt a úcta a vzájemné hranice. Žáci a studenti si osvojují samostatnost a zodpovědnost vzhledem ke svým věkovým a individuálním potřebám. Mimořádnou atmosféru školy podporují také časté objevitelské a badatelské výjezdy a pobyty v přírodě a společné pracovní aktivity na školní chatě. Studenti se seznamují a vykonávají praxe dle svého výběru a objevují tak možnosti svého budoucího pracovního uplatnění. 

Škola podporuje studenty v získání sebedůvěry, zvládnutí vzdělávacích i životních obtíží, a především v samostatnosti a zodpovědnosti v procesu vzdělávání, ale i v životních výzvách. Je velkým předpokladem, že absolventi gymnázia Heřmánek se budou dobře orientovat ve výběru svojí profese a ve směřování na konkrétní vysokou školu, a to především díky tomu, že žáci i studenti ve školách Heřmánku jsou vedeni k rozvoji vlastních talentů a využívání silných a slabých stránek svojí osobnosti. 

Zaměření gymnázia je všeobecné. Škola se ovšem profiluje v aktivní znalosti české literatury, gymnázium navazuje na rozvoj tvůrčího psaní a dramatické výchovy a kulturního života žáků. Ve společenských vědách je základním zájmem historie. Škola spolupracuje s ČSAV – Archeologickým ústavem a také využívá projekty v rámci programu Erasmus zaměřené na rozvoj společenských věd v zahraničí a vzájemného rozvoje jazyků. V oblasti volitelných předmětů se žáci mohou učit řečtině, hebrejštině. Škola rozvíjí znalosti filozofie, teologie a psychologie. Žáci školy mají možnost podílet se na sociálních projektech v ČR i v zahraničí. 

O školu mají zájem současní žáci školy Heřmánek, žáci z tzv. domácího vzdělávání (IV) a žáci přicházející na české školy ze zahraničních vzdělávacích systémů, které jsou blízké vzdělávacímu systému ve školách Heřmánek.