1st International School of Ostrava - mezinárodní gymnázium, s.r.o.

1st International School of Ostrava je školou, která poskytuje kvalitní moderní vzdělávání odrážející potřeby současné doby. Motivační vzdělávací program klade na žáky vysoké nároky a vyžaduje od nich zapojení veškerého intelektuálního úsilí, kreativity, pevné vůle a morálních sil. Škola vnímá své žáky jako osoby, jež se budou zanedlouho plně podílet na přispění kvalitního života na Zemi.

Poštovní adresa Gregorova 3, PSČ: 70200, Ostrava
Telefon +420 723 332 653
E-mail info@is-ostrava.cz
Zaměření školy Gymnázium
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

WWW https://www.is-ostrava.cz/cs/
Facebook https://www.facebook.com/1stinternationalschoolofostrava
Instagram https://www.instagram.com/1stiso/

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
8LETÝ OBOR (ŠVP) - Gymnázium- 79-41-K/8
4LETÝ OBOR (ŠVP) - Gymnázium - 79-41-K/41

Podrobné informace o škole

CO NABÍZÍME

  • získání středoškolského vzdělání s maturitou s důrazem na rozvoj měkkých dovedností a klíčových kompetencí a na aplikování nabytých znalostí a vědomostí v praxi při nadstandardním zvládnutí angličtiny
  • důraz na práci s prameny, vytváření logických úsudků a obhajování vlastních postupů, prezentace výsledků a názorů
  • širokou škálu hodnocení, které obsahuje různorodé aktivity a způsoby hodnocení podle předem stanoveného a  známého bodového systému
  • příjemné prostředí školy s moderním vybavením v domovských třídách žáků a se specializovanými prostory pro výuku přírodovědných předmětů (laboratoře), výtvarné a hudební výchovy, knihovnou a studovnou, s možností stravování v jídelně
  • maximální počet žáků ve třídě je 20
  • podpora v rozvoji anglického jazyka prostřednictvím extra hodin, tzv. EAL lekcí (English as Additional Language)
  • adaptační zážitkový kurz před zahájením nového školního roku 
  • školní kluby v odpoledních hodinách
  • informační systém Bakaláři pro zápis známek, absence, plánu akcí a změn v rozvrzích, školní G-mail

Fotogalerie