Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Proč zvolit gymnázium ve Skutči: rodinná atmosféra, individuální přístup, křesťanské hodnoty, tvůrčí a dynamický, plně aprobovaný učitelský sbor; 96% úspěšnost absolventů při přijetí na VŠ a VOŠ; seznamovací kurz na počátku studia; možnost profesní orientace prostřednictvím volitelných předmětů; předmět Strategie osobnostního rozvoje; pomoc žákům se specifickými poruchami učení (možnost pedagogické asistence);

Poštovní adresa Skuteč
Zaměření školy Gymnázium
Typ školy Veřejná

Podrobné informace o škole

tematické exkurze a zahraniční pobyty, ekovýchovné pobyty; možnost přípravy na mezinárodní jazykové zkoušky pořádané University of Cambridge; účast v celostátních vědomostních olympiádách.