Gymnázium Havlíčkův Brod

Úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat.

Výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu.

Formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti.

Poštovní adresa Štáflova, 58001 Havlíčkův Brod
Telefon 569669330
E-mail bouchal@ghb.cz
Zaměření školy Gymnázium
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

WWW www.ghb.cz
Facebook https://www.facebook.com/brodskygympl

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Gymnázium79-41-K/41 Gymnázium Prezenční
Gymnázium79-41-K/81 Gymnázium Prezenční

Dny otevřených dveří

13. 11. 2019

Příjmací řízení

Gymnázium Havlíčkův Brod stejně jako v předchozích letech otevírá i pro školní rok 2020/21 dvě třídy čtyřletého cyklu a jednu třídu cyklu osmiletého: opět se tedy otevírá dobrá příležitost všem, kteří chtějí investovat do svého vzdělání a odpovědně se připravit ke studiu na kvalitních vysokých školách. Podorbnější informace o přípravě na přijíamcí řízení zveřejníme na podzim 2019.

 

Podrobné informace o škole

Gymnázium Havlíčkův Brod, navazujíc na prověřené hodnoty z výchovné a vzdělávací tradice evropské i své vlastní minulosti, usiluje o formaci samostatného a svobodného jedince, který rozumí světu kolem sebe, umí se v něm orientovat, je motivován k dalšímu vzdělávání a připraven aktivně vstupovat do sociálních interakcí klíčových pro fungování demokratické, občanské společnosti.

Prostřednictvím uvedeného formativního usilování a prostřednictvím dalších kulturních a společenských akcí, na kterých škola spolupracuje s rodičovskou veřejností, přáteli školy, partnerskými organizacemi a institucemi a se zřizovatelem, chceme přispívat k co nejširší a nejhlubší kultivaci veřejného – společenského, vědeckého i kulturního – prostoru.  

Fotogalerie