Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

 • osmileté všeobecné studium
 • čtyřleté všeobecné studium
 • čtyřleté sportovní studium

Naše priority:

 • kvalitní příprava na vysokoškolské studium různého zaměření
 • profilace na budoucí profesi prostřednictvím volitelných předmětů
 • dobrá jazyková vybavenost a počítačová gramotnost žáků
 • individuální přístup k rozvíjení talentu a schopností žáků

 

Poštovní adresa Leandra Čecha 152, 59231 Nové Město na Moravě
Telefon 566617243
E-mail gynome@gynome.cz
Zaměření školy Gymnázium
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

WWW https://www.gynome.cz/
Facebook https://www.facebook.com/gymnmnm

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Gymnáziumosmileté všeobecné studium Prezenční
Gymnáziumčtyřleté všeobecné studium Prezenční
Gymnáziumčtyřleté sportovní studium Prezenční

Podrobné informace o škole

Jak vypadá náš absolvent?

 • je perfektně připraven ke studiu na vysoké škole
 • výborně jazykově vybaven
 • vyzná se v digitálních technologiích
 • umí prezentovat svůj názor
 • věnuje se řadě volnočasových aktivit

Přidej se k nám a rozšiř řady našich absolventů!

Fotogalerie