Gymnázium Tišnov

V současné době je zřizovatelem školy JmKÚ, škola otevírá 1 třídu osmiletého studia a 2 třídy čtyřletého studia, snahy o nedůstojné spojení gymnázia v rámci redukce sítě středních škol s odborným učilištěm v Tišnově se pro odpor studentů i veřejnosti neuskutečnily. Život gymnázia byl vždycky těsně spjat s životem na dobrém společenském životě tišnovského regionu, ten se mu zas odměňoval materiálním zázemím.

Poštovní adresa Tišnov
Zaměření školy Gymnázium
Typ školy Veřejná

Podrobné informace o škole

Bez gymnázia by byl kulturní život Tišnova dozajista chudší, nebýt studentských orchestrů, divadla, majálesu a akademií. Jistě i budoucí studenti sehrají v tomto smyslu důležitou roli, aby si škola nadále udržela vysokou prestiž nejen v samotném Tišnově, ale i v širokém okolí.