Křesťanské gymnázium

Naše gymnázium bylo založeno s cílem posílit kladné hodnoty ve vzdělávání a výchově, jak je vneslo křesťanství do evropské kultury a jež jsou pro její další rozvoj nezbytné. Kvalitu výuky pokládáme za samozřejmý požadavek, ale současně stejně vysoko stavíme výchovné cíle, např. dobré vztahy, toleranci, úctu k lidem i věcem, lásku a pomoc. Jsme otevřeni všem žákům, kteří mají chuť tímto směrem kráčet, ať jsou jakéhokoliv vyznání nebo tolerantní ateisté. Svět třetího tisíciletí bude žádat soužití lidí různých ras, náboženství i názorů. Doufáme, že naše škola k tomu přispěje. Snažíme se, aby naši absolventi byli odpovědní a sebevědomí lidé, kteří vědomě rozvíjejí svoji osobnost, aktivně budují společenství a programově pracují pro druhé. U všech žáků klademe důraz na dobré osvojení dvou jazyků. Rozvoji existenciálních kompetencí a otevírání se celistvé skutečnosti světa v její křesťanské interpretaci má napomoci povinný předmět náboženství.

Kapacita školy je 544 žáků v šestnácti třídách (prima až oktáva). Kapacita třídy je maximálně 34 žáků. Ve škole se nachází počítačová pracovna, laboratoř chemie, laboratoř biologie, zeměpisu a pracovna fyziky. Při výuce pedagogové používají moderní výukovou techniku (dataprojektory, multimediální tabule, …). I mimo vyučování žáci využívají počítače a internet. Máme vybudovanou oratoř pro školní mše a duchovní setkávání s knězem. Žáci se zde také mohou setkávat navzájem.

Poštovní adresa Kozinova 1000/1, PSČ: 102 00, Praha
Telefon +420 271 750 632
E-mail info@krestanskegymnazium.cz
Zaměření školy Gymnázium
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

WWW https://krestgym.cz/

Podrobné informace o škole

Mise školy

Jsme škola, která si zakládá na poskytování kvalitního vzdělání s křesťanskými hodnotami. Náš vzdělávací program není zaměřen pouze na dosahování akademických úspěchů, ale také na výchovu žáků jako celistvých osobností a přípravu do dospělého života.

Náš pedagogický tým se skládá z kvalifikovaných pedagogů, kteří mají nejen akademické znalosti, ale také zkušenosti a nadšení pro vzdělávání a rozvoj studentů. Kromě toho nabízíme moderní vybavení a prostředí, které podporuje interaktivní vzdělávání.

Cílem naší školy je pomoci našim studentům rozvíjet své schopnosti a potenciál, aby se stali nejen úspěšnými ve studiu, ale také samostatnými a odpovědnými členy společnosti.

Fotogalerie