Gymnázium Nad Alejí Praha 6

Gymnázium Nad Alejí vzniklo v r.1984. Mezi pražskými gymnázii si získalo dobrou pověst školy, která – ačkoliv se opírá o tradicí ověřený model náročné střední školy – je otevřená všemu novému a proměňuje se podle potřeb studentů.

Poštovní adresa Nad Alejí 1952, 162 00 Praha
Telefon 235010160
Fax 235010189
E-mail gymnasium@alej.cz
Zaměření školy Gymnázium
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
79-41-K/41 GymnáziumGymnázium Prezenční
79-41-K/81 GymnáziumGymnázium Prezenční

Dny otevřených dveří

11.1.2017 od 17.00

Příjmací řízení

Ve školním roce 2017/2018 budou na našem gymnáziu otevřeny dvě primy osmiletého studia (přihlášku mohou podat pouze žáci pátých tříd základní školy) a jeden první ročník čtyřletého studia s návazností anglického jazyka (přihlášku mohou podat žáci devátých tříd základní školy, odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií a také ti, kteří ukončili povinnou školní docházku). V přijímacím řízení na jaře 2017 budeme vycházet z platné legislativy (testy CERMATu z matematiky, českého jazyka, ve čtyřletém oboru rovněž vlastní test z anglického jazyka). 

Podrobné informace o škole

Naše škola je všeobecně zaměřené čtyřleté i osmileté gymnázium, které především připravuje studenty k vysokoškolskému studiu (úspěšnost absolventů při přijímacím řízení na vysoké školy je stabilně vysoká) a nabízí rozšířený program v anglickém jazyce s možností vykonat v průběhu studia mezinárodně platné cambridgeské zkoušky různého stupně (FCE, CAE).