Pražské humanitní gymnázium, š.p.o.

Nejsme velká škola, ale škola, která se snaží měnit přístup ke vzdělávání. Díky velkému počtu zahraničních žáků se nám daří přirozeně bourat často zažité stereotypy. Žákům i jejich rodičům nabízíme klima rodinné školy. Zakládáme si na vzájemné otevřenosti a individuálním přístupu ke každému žákovi, což podporuje jeho všestranný rozvoj. K tomu nám pomáhá i projektová výuka, kterou postupně zavádíme ve všech předmětech a která posiluje odpovědnější vztah žáka k vlastnímu vzdělávání. 

Poštovní adresa Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha
Telefon 608 172 906
E-mail info@phgymnazium.cz
Zaměření školy Gymnázium
Typ školy Soukromá

WWW https://phgymnazium.cz/
Facebook https://www.facebook.com/PrazskeHumanitniGym/

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
7941K81, 7941K41 - forma denní a dálková7941K81 Prezenční
7941K81, 7941K41 - forma denní a dálková7941K41 Prezenční
7941K81, 7941K41 - forma denní a dálková7941K41 Kombinované

Dny otevřených dveří

Termíny:

  • 12. ledna 2017, 14:00-17:00
  • 15. února 2017, 14:00-17:00
  • 7. března 2017, 14:00-17:00

Všechny dny otevřených dveří se konají v 2. patře ZŠ Nad Vodovodem.

Příjmací řízení

Přijímací řízení pro primu (1. kolo) proběhne v termínu:

  • 18. dubna  2017 od 8.00 hodin
  • 20. dubna 2017 od 8.00 hodin

Přijímací řízení pro 1. ročník (1.kolo) denního i dálkového studia proběhne v termínu:

  • 12. dubna  2017 od 8.00 hodin
  • 19. dubna 2017 od 8.00 hodin

Podrobné informace o škole

Čím je naše škola výjimečná?

Nejsme velká škola, ale škola, která se snaží měnit přístup ke vzdělávání. Díky velkému počtu zahraničních žáků se nám daří přirozeně bourat často zažité stereotypy. Žákům i jejich rodičům nabízíme klima rodinné školy. Zakládáme si na vzájemné otevřenosti a individuálním přístupu ke každému žákovi, což podporuje jeho všestranný rozvoj. K tomu nám pomáhá i projektová výuka, kterou postupně zavádíme ve všech předmětech a která posiluje odpovědnější vztah žáka k vlastnímu vzdělávání. 

Jak ve škole pracujeme s globálními tématy?

Globální témata jsou v ŠVP zařazena do jednotlivých předmětů. Od letošního roku navíc zavádíme i samostatný předmět globální výchova. Jako bývalé EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. klademe velký důraz na udržitelný rozvoj a výchovu žáků v tomto duchu. Globální témata prostupují i další vzdělávací činnost, která je realizována formou rozmanitých projektů, besed či exkurzí. V neposlední řadě je důraz kladen na aktivitu žáků v oblasti dobrovolnictví.

Fotogalerie