Gymnázium Mozartova, Pardubice

Nabízíme Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Poštovní adresa Mozartova 449, 53009 Pardubice
Telefon 466 412 839, 466 412 838, 702 290 944
E-mail reditel@gymozart.cz
Zaměření školy Gymnázium
Typ školy Veřejná

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Všeobecné gymnáziumVšeobecné gymnázium Prezenční

Příjmací řízení

Přijímací zkoušky se budou skládat z písemného testu z matematiky a z českého jazyka (administrace, zadání, vyhodnocení přes Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).

Podrobné informace o škole

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku,využívání nejmodernějšího e-learningového systému Google Classroom, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům...