Gymnázium Integra Brno, s.r.o.

Cílem gymnázia je poskytnout studentům kvalitní středoškolské vzdělání zakončené státní maturitní zkouškou. Větší důraz je kladen na výuku cizích jazyků a výpočetní techniky. Nabídka vyučovacích předmětů se skládá z předmětů povinných, nepovinných a volitelných, větší profilace ve vyšších ročnících (volitelné semináře, maturitní semináře, individuální konzultace), jsou zastoupeny všechny oblasti zájmu.

Poštovní adresa Brno
Zaměření školy Gymnázium
Typ školy Veřejná