Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace

Čtyřleté a osmileté gymnázium působící na Těšínsku od r. 1921.
Pěstujeme vztah žáků ke kulturním, společenským, duchovním a přírodním hodnotám. Rozvíjíme jazykové schopnosti žáků, jejich tvůrčí myšlení. Připravujeme žáky pro studium na všech typech VŠ.

Poštovní adresa Frýdecká 689/30, 73701 Český Těšín
Telefon +420 558 746 431
Fax +420 558 746 431
E-mail sekretariat@gmct.cz
Zaměření školy Gymnázium
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

Příjmací řízení

Informace o přijímacím řízení naleznete na odkazu http://www.gmct.cz/prijimaci-rizeni

Podrobné informace o škole

Škola nabízí
- pokrytí internetem (wi-fi) v prostorách celé školy
- špičkové vybavení IC technologiemi
- vybavení všech učeben moderní počítačovou a audiovizuální technikou s připojením na internet
- elektronickou podporu výuky - Moodle
- počítačovou studovnu, knihovnu
- informační a poradenskou činnost
- prevenci sociálně patologických jevů
- činnost ve sportovních a zájmových kroužcích (Sportovní klub, Studentský klub)
- nově vybavenou posilovnu
- keramickou dílnu s vypalovací pecí
- 3D tiskárnu
- školní jídelnu a bufet

 

Škola organizuje
- adaptační kurz pro nové studenty gymnázia
- odbornou přípravu v psaní na klávesnici všemi deseti
- lyžařské výcvikové kurzy a sportovně turistické kurzy v zahraničí (Chorvatsko)
- poznávací zájezdy do Anglie, Německa, Francie, Belgie, Itálie, Polska aj.
- odborné exkurze do institucí veřejné správy, obou komor Parlamentu ČR, průmyslových podniků (železárny, pivovar, tiskárna), návštěvy kulturních památek aj.
- spolupráce s partnerskými školami (Francie, Slovensko)
- studentský majáles
- maturitní a reprezentační ples gymnázia
- účast v mezinárodních projektech ( Erasmus+ aj.), bezplatné výměnné pobyty žáků v zahraničí